DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÉ VĚCI BUDE PLATIT KUPUJÍCÍ

Daň z nabytí nemovité věci neplatí navzdory svému názvu nabyvatel, ale prodávající. Poplatníkem se může kupující stát pouze v případě, že si takovou možnost obě strany smluvně dohodnou. V ostatních případech za její zaplacení “pouze” ručí. To by měla změnit novela zákona, jejíž návrh míří v těchto dnech z vlády do poslanecké sněmovny.

Zatímco minulé vládě se podařilo daň z převodu nemovitosti pouze přejmenovat, ta současná už s největší pravděpodobností dotáhne návrh předešlého ministra financí až do konce. Vláda počítá s tím, že už od dubna 2016 bude výlučným poplatníkem této daně nabyvatel a institut ručení za její zaplacení se úplně zruší. Cílem chystaných změn je odstranit problémy, které v praxi mohou v důsledku možnosti volby poplatníka vznikat a také zabránit nežádoucím daňovým optimalizacím.

Zahýbe změna poplatníka cenami nemovitostí?

V současnosti prodávající do cen nemovitostí promítají i 4% daň, kterou ve většině případů hradí oni. Po změně zákona už pro takové navýšení prodejní ceny nebudou mít prakticky žádný důvod. Je samozřejmě otázka, nakolik se jim bude chtít jít s cenou dolů. Analýza z dílny bývalého osazenstva Ministerstva financí předpokládala pokles prodejních cen o 3,8 %. Jestli to nakonec povede ke snížení cen v nabídkách na prodej nemovitostí ale ukáže až příští rok.

Naopak nové bydlení se některým zájemcům prodraží. To se stane v případě, že mají uzavřené předkupní smlouvy, ve kterých už byla prodejní cena nemovitosti dohodnuta. Zatímco při podpisu předpokládali, že daň odvede developer, od dubna příštího roku budou mít tuto povinnost oni. Skutečně zaplacená cena tak nakonec může stoupnout o další 4 %.

Novela přinese i další změny jako zjednodušení základu daně v případě směny, změnu osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek, ujasnění zdanění inženýrských sítí a další.